Metoda

 1. Native Speakerzy
  Nauka angielskiego dla dzieci w wieku szkolnym już od pierwszej lekcji odbywa się wyłącznie po angielsku, ponieważ jest to sprawdzona metoda "oswajania" uczącego się z językiem. Kursy odbywają się na zasadzie tzw. zajęć łączonych, czyli lekcje prowadzone są na zmianę przez polskiego nauczyciela anglistę i native speakera. Wszyscy nasi nauczyciele są znakomicie przygotowani do pracy z małymi dziećmi i sprawią, że nauka języka będzie jednocześnie zabawą i wielką przygodą. To dzięki temu nauka języka obcego przebiega w naturalny sposób, tak jak języka ojczystego.
 2. Metoda Komunikatywna
  Naszym nadrzędnym celem jest rozwijanie umiejętności skutecznego, swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku obcym. Dlatego też jedną ze stosowanych przez nas metod jest metoda komunikatywna, która opiera się na aktywnym rozwijaniu czterech podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania oraz czytania i pisania.
  Prawdą jest, że najtrudniejszą do opanowania jest umiejętność mówienia, dlatego dzięki profesjonalnym i ciekawym sposobom prowadzenia zajęć, tak duży nacisk kładziemy właśnie na rozwinięcie tej umiejętności.
   
 3. Metodologia CLIL (czyli Content and language integrated learning)
  Na naszych zajęciach wykorzystujemy również metodologię CLIL czyli Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. Polega on na nauczaniu przedmiotu szkolnego (matematyka, historia, elementy sztuki) w języku angielskim.Nauczanie w ramach CLIL przynosi wiele korzyści:

 • buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,
 • rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,
 • podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
 • sprzyja zdobywaniu wiedzy
 • umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem obcym,
 • nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,
 • raczej uzupełnia inne przedmioty niż współzawodniczy z nimi,
 • różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć,
 • stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i elementów wykładanego tematu

O nas

Naszym celem jest poprawa komunikacji w języku obcym, stąd proponujemy różne formy jej realizacji: od kursów regularnych poprzez różnorodne formaty szkoleń intensywnych i modularnych.

Prowadzimy kursy językowe w firmach, w naszych ośrodkach, lub w domu u klienta. Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami i gwarantujemy nie tylko kompetentnych lektorów, ale również nowoczesne techniki nauczania oraz program kursów dopasowany do potrzeb biznesowych naszych klientów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Monika Gołębiewska – Gawinek 694-000-595
     
Współpracujemy z: