Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO

Twoje dane w CLIL Szkoła Języków Obcych

Szanowny Kliencie,

 

zmieniło się prawo – od 25 kwietnia 2018 roku obowiązuje RODO1, które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Z tego względu chcemy poinformować Cię, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych ujawnionych w związku z korzystaniem z naszych usług jest firma CLIL, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą handlową CLIL Szkoła Języków Obcych Paweł Gawinek na podstawie wpisu do CEIDG, nr NIP 534-199-64-05, nr REGON 366870170, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Pruszkowie, kod pocztowy 05- 800, ul. Piotrkowska 29, adres e- mail: administracja@clil.net.pl, zwana dalej CLIL.

 

Twoje dane:

a) są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a zwłaszcza ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).

b) jeżeli zechcesz zawrzeć z nami umowę, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu, włączając obsługę dostarczania usług czy płatności (podstawa prawna- wykonanie umowy);

c) po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń (podstawa prawna- nasz prawnie uzasadniony interes);

d) mogą być przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna- wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych).

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody to Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia naszych usług w tym:

a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności strony http://clil.net.pl/ (zwaną dalej „Stroną”)

b) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;

d) obsługi zgłoszeń, które do Nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);

e) kontaktowania się z Państwem, w tych celach związanych ze świadczeniem usług.

f) Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

a) monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Stronie.

b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony

c) prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;

d) kontaktowanie się z Państwem, w tych celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – przez e-mail oraz telefon;

e) zapewnienie obsługi usług płatniczych;

f) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

g) obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

h) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;

i) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

j) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w pkt 2.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Możesz skontaktować się z nami listownie lub pocztą elektroniczną, adresy wskazane są w pkt 1.

Informujemy, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

Informujemy również, że masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego administratora. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.

Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych).

Współpracujemy z: