Jak uczymy


Od początku CLIL stosuje system dualny, który oznacza, że w grupach standardowych zajęcia prowadzone są naprzemiennie przez dwóch lektorów: lektora polskiego i native speakera. Zadaniem lektora polskiego jest wprowadzenie podstawowych słów i zwrotów, którymi początkujący Słuchacz będzie porozumiewał się z lektorem obcojęzycznym, dopilnowanie, aby trudniejsze dla Słuchaczy zagadnienia były właściwie zrozumiane (np. bardziej zawiła gramatyka) oraz dzielenie się swoim własnym doświadczeniem w uczeniu się j. angielskiego.

 

 1. Native  Speakerzy
  Nauka angielskiego już od pierwszych zajęć odbywa się wyłącznie po angielsku, ponieważ jest to sprawdzona metoda "oswajania" uczącego się z językiem. Kursy odbywają się na zasadzie tzw. zajęć łączonych, czyli lekcje prowadzone są na zmianę przez polskiego nauczyciela anglistę i native speakera – rodowitego Anglika, Hiszpana. Wszyscy nasi nauczyciele są znakomicie przygotowani do pracy z małymi dziećmi i sprawią, że nauka języka będzie jednocześnie zabawą i wielką przygodą. To dzięki temu nauka języka obcego przebiega w naturalny sposób, tak jak języka ojczystego.
 2. Metoda Komunikatywna
  Uczymy metodą komunikatywną kładąc nacisk na praktyczne umiejętności porozumiewania się na każdym etapie poznawania języka obcego. Dzieci odgrywają liczne scenki sytuacyjne, ćwiczą dialogi w parach, śpiewają piosenki i oglądają filmy w wersji oryginalnej już od najmłodszych grup. English is fun ! Nauka z uśmiechem i pokazaniem możliwości wykorzystania języka w praktyce motywuje dzieci do nauki i pozwala osiągać lepsze efekty. Wszyscy nasi uczniowie mają możliwość dodatkowej pracy w domu przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych : płyty multi-rom dołączone do podręczników pomagają utrwalać poznany materiał przy komputerze, inne kursy mają dodatkowe ćwiczenia w formie gier i zabaw on-line.
 3. Metodologia CLIL (czyli Content and language integrated learning)
  Na naszych zajęciach wykorzystujemy również metodologię CLIL czyli Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. Polega on na nauczaniu przedmiotu szkolnego (matematyka, historia, elementy sztuki) w języku angielskim.

Nauczanie w ramach CLIL przynosi wiele korzyści:

 

 • buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,
 • rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,
 • podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
 • sprzyja zdobywaniu wiedzy
 • umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem obcym,
 • nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,
 • raczej uzupełnia inne przedmioty niż współzawodniczy z nimi,
 • różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć,
 • stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i elementów wykładanego tematu
Współpracujemy z: