Młodzież

O tym kursie


Czy chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się pod okiem doświadczonych nauczycieli, z wykorzystaniem sprawdzonych metod nauczania? Nasze kursy dla nastolatków i młodzieży:

 

 • odbywają się dwa razy (2x60 minut) w tygodniu,
 • poszerzają znajomość gramatyki i słownictwa oraz kładą nacisk na swobodne porozumiewanie się w języku angielskim,
 • angażują uczestników poprzez organizację pracy w parach i grupach, gry oraz najnowsze technologie takie jak multimedia i interaktywne materiały internetowe,
 • obejmują zarówno angielski ogólny jak i kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge.

Jak uczymy

 1. Native Speakerzy
  Nauka angielskiego dla dzieci w wieku szkolnym już od pierwszej lekcji odbywa się wyłącznie po angielsku, ponieważ jest to sprawdzona metoda "oswajania" uczącego się z językiem. Kursy odbywają się na zasadzie tzw. zajęć łączonych, czyli lekcje prowadzone są na zmianę przez polskiego nauczyciela anglistę i native speaker'a – rodowitego Anglika, Hiszpana, czy Portugalczyka. Wszyscy nasi nauczyciele są znakomicie przygotowani do pracy z nastolatkami i młodzieżą i sprawią, że nauka języka będzie jednocześnie zabawą i wielką przygodą. To dzięki temu nauka języka obcego przebiega w naturalny sposób, tak jak języka ojczystego.
 2. Metoda Komunikatywna
  Uczymy metodą komunikatywną kładąc nacisk na praktyczne umiejętności porozumiewania się na każdym etapie poznawania języka obcego. Młodzież odgrywa liczne scenki sytuacyjne, ćwiczą dialogi w parach i oglądają filmy w wersji oryginalnej już od najmłodszych grup.
  English is fun ! Nauka z uśmiechem i pokazaniem możliwości wykorzystania języka w praktyce motywuje dzieci do nauki i pozwala osiągać lepsze efekty. Wszyscy nasi uczniowie mają możliwość dodatkowej pracy w domu przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych : płyty multi-rom dołączone do podręczników pomagają utrwalać poznany materiał przy komputerze, inne kursy mają dodatkowe ćwiczenia w formie gier i zabaw on-line.
 3. Metodologia CLIL (czyli Content and language integrated learning)
  Na naszych zajęciach wykorzystujemy również metodologię CLIL czyli Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. Polega on na nauczaniu przedmiotu szkolnego (matematyka, historia, elementy sztuki) w języku angielskim.Nauczanie w ramach CLIL przynosi wiele korzyści:

 • buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,
 • rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,
 • podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
 • sprzyja zdobywaniu wiedzy
 • umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem obcym,
 • nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,
 • raczej uzupełnia inne przedmioty niż współzawodniczy z nimi,
 • różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć,
 • stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i elementów wykładanego tematu

Organizacja roku szkolnego

KURS

ILOŚĆ JEDNOSTEK
W ROKU

ILOŚĆ OSÓB
GRUPIE

W SYSTEMIE

OPŁATA SEMESTRALNA

OPŁATA MIESIĘCZNA

Szkoła Podstawowa

Klasy 6-8 

(kurs ogólny)

82

6-9

2x60

I SEM. 1100 zł

II SEM. 800 zł

1 rata 230 zł kolejne 9 po 190 zł

4-5

I SEM. 1350 zł

II SEM. 1150 zł

1 rata 295 zł kolejne 9 po 250 zł

Szkoła Średnia

(kurs ogólny)

82

6-9

2x60

I SEM. 1100 zł

II SEM. 800 zł

1 rata 230 zł kolejne 9 po 190 zł

4-5

I SEM. 1350 zł

II SEM. 1150 zł

1 rata 295 zł kolejne 9 po 250 zł

 Rabaty: (można sumować!):

50zł - rabat rodzinny (przysługuje, gdy do CLIL uczęszcza także inna osoba z najbliższej*[1] rodziny)
50zł - rabat na naukę drugiego języka obcego


[1] Dotyczy 1 stopnia pokrewieństwa.

 

 

Zapisy

Połamania pióra!
Zapraszamy Państwa do przesyłania nam swoich zgłoszeń na kursy języka angielskiego. Będziemy kontaktować się z Państwem w celu zakwalifikowania zapisywanych osób na właściwy poziom. Dlatego też będziemy zobowiązani za pozostawienie nam pełnych danych kontaktowych.

Rejestracja

Formularz online

 

LangLion

Współpracujemy z: