Język Angielski

W jaki sposób prowadzimy zajęcia?


Lekcje prowadzone są w taki sposób, by wzbudzić Państwa zainteresowanie oraz ciekawość, ponieważ wraz ze wzrostem zainteresowania, wzrasta motywacja do nauki oraz zdolność szybszego zapamiętywania. W grupach A1 - B2 książka zapewnia podstawę lekcji, jednakże zajęcia są uzupełniane dodatkowymi materiałami i ćwiczeniami. W trakcie zajęć korzystamy z piosenek, fragmentów filmów, gazet i  magazynów, aby zapoznawać Studentów z nowoczesnymi tematami i  słownictwem `wziętym z życia`. Zachęcamy do rozmów na każdej lekcji. W parach lub małych grupach przeprowadzamy żywe dyskusje.

 

Zadania domowe i dodatkowe materiały.

Zadanie domowe po każdej lekcji zostaje umieszczone na indywidualnym koncie internetowym. Do domu regularnie zadawane są również materiały powtórkowe z przerobionego materiału. Raz w tygodniu oferujemy dodatkowe darmowe zajęcia konwersacyjne, przygotowujące do egzaminu (FCE, CAE, CPE) i warsztaty gramatyczne.

 

Mierzenie postępów.

Podczas ćwiczeń w mówieniu nauczyciel monitoruje i odnotowuje wszelkie błędy słowne popełnione przez Uczestników. Następnie dokument, prezentujący błędy popełnione na lekcji wraz z poprawkami i sugestiami dotyczącymi sposobu ich eliminacji zostaje umieszczony na indywidualnym koncie w systemie oceniania. Pod koniec semestru odbywają się indywidualne konsultacje z  nauczycielem, w których trakcie uczniowie mogą omówić swoje postępy i  rozwiać ewentualne wątpliwości.
Kurs kończy się podsumowującym testem, a uczniowie otrzymują certyfikat zawierający ogólne oceny (składające się z ocen zdobytych w  trakcie zajęć i z testu semestralnego) oraz opinie i rady od nauczyciela.

 

Skontaktuj się z z nami.                              

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kursów semestralnych bądź umówienia spotkania z lektorem skontaktuj się z  nami:

tel: 694000595,

e-mail: biuro@clil.net.pl

Współpracujemy z: